เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)

By admin August 02, 2020

🌈เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)🌈
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
@โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ (TBC.)
เวลา 08.30-17.00 น.

1️⃣Module 1: Future Food Design and innovative product developments
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

2️⃣Module 2: Innovative Strategies and Emerging Technology for food processing
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

3️⃣Module 3: Intelligent Food Packaging for sustainability
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

4️⃣Module 4: Strengthening and Enhancing the Competitiveness of Food Business
วันพฤหัสบดีที่ 10 – ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

💰ค่าลงทะเบียน :
สมาชิก ส.อ.ท., BM Member, GS1 Thailand 19,000 บาท (ไม่รวม VAT)
ผู้ประกอบการทั่วไป 22,500 บาท (ไม่รวม VAT)

📃ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองฯ แต่ต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 80% ของระยะเวลาการอบรม 📃

☎️ติดต่อ : คุณนิศาชล • คุณวนัสบดี
โทรศัพท์ 02-345-1132 มือถือ 086-329-1975
E-mail : nisachons@fti.or.th
📝สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4TwO6GktFkl0Wl-41ZEe26e370mOxufai7hnVrI7o8bIUxQ/viewform