โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ผ่านช่องทางออนไลน์ STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition : L.O.V.E.

By admin August 02, 2020

เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (คุณชินเทพ แอ่งขุมทรัพย์) เข้าร่วมงานแถลงข่าว “โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ผ่านช่องทางออนไลน์ (STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition : L.O.V.E.)” ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ