ติดต่อเรา

ฟอร์มติดต่อ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg. 2 Nang Linchi Rd.,
Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand

โทรศัพท์ : 02 345 1000
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00น. ถึง 17:00 น.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000132254

[wpgmza id=”1″]